Available courses

Програм се налази на листи програма од јавног значаја које решењем одабрава министар, број: 610-00-00025/2019-07 од 16.1.2020. године.

Kомпетенције које програм развија

  • Компетенције  за подршку развоју личности детета и ученика;
  • Компетенције за комуникацију и сарадњу;
  • Компетенције за поучавање и учење.

Овим програмом се јачају професионалне компетенција запослених у предшколским установама, основним и средњим школама за препознавање, превенцију и поступање у ситуацијама дискриминације и развијање образовно-васпитног окружења које подржава заштиту права детета.

Специфични циљеви обуке су да учесници:                     

 • унапреде знања и боље  разумеју  контекст, права, међународну и домаћу законску регулативу у области дискриминације, а посебно у установама образовања и васпитања;
 • разумеју како да примењују мере и активности прописане правилницима о препознавању облика дискриминације, као и о поступању у случајевима дискриминације;
 • да интензивније раде на примени инклузивних вредности како би се унапредио процес укључивања најугроженијих група деце у систем образовања уз поштовање принципа равноправности, једнаких могућности и поштовање права детета у процесу образовања и васпитања

Kompetencija za poučavanje u učenje

Kataloški broj programa 679

Dobrodošli na akreditovani kurs "Otkrivanje digitalnog - Kreativna i odgovorna primena digitalne tehnologije u vrtiću"!

Pohadjanje ovog kursa će vam omogućiti da unapredite svoje profesionalne kompetencije koristeći digitalnu tehnologiju i njene mogućnosti:

  • u skladu sa principima odgovorne, bezbedne i kreativne primene digitalne tehnologije u vaspitno obrazovnom radu; 
  • za kreiranje podsticajne sredine za učenje i  razvoja deteta; 
  • za stručno usavršavanje, neposredni rad sa decom, komunikaciju sa kolegama, dokumentovanje primene.


Kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Кataloški broj  programa 706

Kurs nudi priliku za lične uvide, prepoznavanje i razumevanje predrasuda i stereotipa i osmišljavanje konstruktivnih strategija za njihovu prevenciju i prevazilaženje. 

Razvićete kompetencije potrebne za prihvatanje interkulturalnosti, pružanje podrške razvoju pozitivnog identiteta kod dece, afirmisanje porodičnih kultura, odnosno sagledavanje razlika kao nešto što obogaćuje. 

Učesnici će biti upoznati sa zakonskim okvirom i savremenim praksama razvijanja i osiguranja kvaliteta programa, uključujući i različite programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. 

Ovaj kurs je razvijen kroz projekat VRTIĆI BEZ GRANICA 3 - podrška unapređivanju sistema društvene brige o deci i  predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou u partnerstvu UNICEFa, Ministarstva prosvte, nauke i tehnološkog razvoja i CIP-Centra za interaktiivnu pedagogiju. 

Cilj  kursa je osnaživanje predškolskih ustanova za kreiranje obrazovnih politika predškolske ustanove i širenje programske ponude. Obrađuju se sledeće teme:

 1. Funkcije PVO u lokalnoj zajednici - status i izazovi
 2. Otvorenost za promenu i kompleksnost promene
 3. Profesionalne kompetencije i kompetentni sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 4. Mapiranje potreba dece i porodica, definisanje upisnih politika bez segregacije i diskriminacije
 5. Partnerstva u lokalnoj zajednici kao podrška diversifikaciji predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Obuka je besplatna, traje 3 nedelje, dobija se potvrda CIP Centra (interno usavršavanje). Ako ste zainteresovani, pišite na cipcentar@cipcentar.org radi upisa na kurs. 

Kurs je razvijen kroz projekat "Vrtići bez granica 2 - kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i  brazovanje u Srbiji"  koji su partnerski pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Cilj ovog kursa je da se kroz tri teme: 

 1. Kontekst 21. veka
 2. Profesionalizam u ranom vaspitanju i obrazovanju
 3. Horizontalno učenje i profesionalni razvoj

upoznate sa značajem horizontalnog učenja za stručno usavršavanje i kontinuirani razvoj profesionalnih veština. 

Obuka je besplatna, traje 3 nedelje, dobija se potvrda CIP Centra (interno usavršavanje). Ako ste zainteresovani, pišite na cipcentar@cipcentar.org radi upisa na kurs.

Kurs je razvijen kroz projekat "Vrtići bez granica 2 - kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i  brazovanje u Srbiji"  koji su partnerski pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

 

Jedna od aktivnosti u okviru "Inicijative za podršku razvoju i učenju dece romske nacionalnosti u Srbiji"u procesu unapređivanja kvaliteta 16 uključenih u stanova. U ovom procesu, oslanjamo se na određenje kvaliteta rada vaspitača koje je  razvijeno u okviru mreže International Step by Step Association (ISSA).  

Podrška se odvija kombinacijom rada putem interneta i neposrednih susreta u vrtićima, individualnog rada i rad u malim grupama. Ako ste zainteresovani, pišite na cipcentar@cipcentar.org radi daljih dogovora. 

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju je preveo ove materijale samo za internu upotrebu.

Програм стручног усавршавања Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем је решењем министра просвете науке и технолошког развоја добио статус програма од јавног интереса и доприноси развоју следећих професионалних компетенција:

К3 - Компетенције за подршку развоју личости ученика

К4 - Компетенције за комуникацију и сарадњу. 

Програм се састоји од три модула обуке. Пред вама је трећи, који се реализује на даљину уз помоћ интернета. 

Овај двонедељни модул у трајању од 16 сати се реализује уз подршку модератора.