VESTI

Završen je ciklus radionica sa učeničkim parlamentima

Završen je još jedan ciklus radionica osnaživanja članova učeničkih parlamenata i koordinatora kroz druženje i učenje. Učesnici su razgovarali o uvažavanju različitosti i mogućim aktivnostima u kojima će učestvovati učenici iz škola uključenih u projekat.

Dodatna podrška deci u učenju

Realizovali smo obuku za pružanje dodatne podrške deci u učenju za nastavnike, stručne saradnike i pedagoške asistente iz osnovnih škola „Sveti Sava“ iz Požarevca, „Vuk Karadžić“ iz Šapca, „Milić Rakić Mirko“ iz Prokuplja, „ Jovan Jovanović Zmaj“ iz Smedereva, „Boško Palkovljević Pinki“ iz Batajnice i „Paja Jovanović“ iz Vršca. Obuka je bila posvećena učenju, korišćenju digitalnih alata sa decom, razmeni iskustava i dobrih praksi.
Do kraja ove i tokom naredne školske godine, kolege i koleginice koje su učestvovale na obuci će organizovati aktivnosti sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u učenju. Deca će imati mogućnosti da rade domaće zadatke, koriste nove digitalne alate za učenje i druže se sa vršnjacima.

Realizovali smo obuku za rad sa roditeljima i primenu programa „Školovanjem za bolju budućnost program za roditelje dece uzrasta od 6 do 15 godina“

30. i 31. maja je realizovana obuka za nastavnike, pedagoške asistente, stručne saradnike i direktore iz osnovnih škola „Paja Jovanović“ iz Vršca, „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Smedereva i „Boško Palkovljević Pinki“ iz Batajnice. Učesnici su se upoznali sa programom, razmenjivali iskustva i diskutovali o mogućim načinima za unapređenje saradnje sa roditeljima. Kreirali su akcione planove za rad sa porodicama koji će realizovati tokom naredne školske godine.

Nastavili smo sa mentorskim sastancima nakon obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ u novim fokus školama

Tokom aprila i maja 2024. godine u fokus školama „Paja Jovanović“ u Vršcu, „Boško Pakovljević Pinki“ u Batajnici i „Jovan Jovanović Zmaj“ u Smederevu održani su mentorski sastanci na kojima su nastavnici nastavili da razmenjuju iskustva u primeni znanja sa obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ u praksi. Takođe, imali su priliku da se upoznaju sa još nekoliko tehnika za podsticanje kritičkog mišljenja, diskutuju i promišljaju o mogućnostima primene.

Nastavili smo sa sastancima lokalnih timova

Tokom aprila 2024. godine održali smo sastanke lokalnih timova posvećenih akcionim planovima za podršku upisa učenika u prvi razred. U Prokuplju, Požarevcu i Šapcu smo analizirali uspešnost realizovanih akcionih planova i planirali naredne korake. U novim sredinama, Smederevu, Vršcu i Batajnici razmatrali smo moguće mere podrške u odnosu na prepoznate snage i izazove lokalnih institucija. Sastancima su prisustvovali predstavnici škola i lokalnih institucija.

Realizovali smo tri obuke „Ni crno ni belo – program za rad sa decom/mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturalnost“

Tokom marta i maja 2024. godine održana je trodnevna akreditovana obuka „Ni crno ni belo – program za rad sa decom/mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturalnost“ u fokus školama „Paja Jovanović“ u Vršcu, „Boško Palkovljević Pinki“ u Batajnici i „Jovan Jovanović Zmaj“ u Smederevu. Na obuci su učestvovali zaposleni iz fokus i partnerskih škola („Olga Petrov Radišić“ i „Vuk Karadžić“ iz Vršca; „Branko Radičević“ i Svetislav Golubović Mitraljeta“ iz Batajnice; „Dimitrije Davidović“ i „Dr Jovan Cvijić“ iz Smedereva).

Nastavak radionica sa učeničkim parlamentima

Nastavili smo sa aktivnostima osnaživanja članova učeničkih parlamenata i koordinatora kroz druženje i učenje. Učesnici su imali priliku da prodube razumevanje o temama kao što su tolerancija, sprečavanje diskriminacije i važnost razumevanja sebe i drugih.

Zajedničke akcije

U toku protekle 2023. godine održane su brojne zajedničke akcije škola uključenih u projekat iz Šapca, Požarevca, Prokuplja, Vršca, Smedereva i Beograda (Batajnice). Aktivnosti su bile odlična prilika za povezivanje učenika, roditelja i zaposlenih u školama, uz učenje i druženje svih uključenih.

Održane su mentorske posete nakon obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“

U fokus školama u Vršcu, Smederevu, Batajnici i Prokuplju nastavnici su imali prilike da se podsete naučenih metoda tokom obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“, da analiziraju sa mentorima tehnike koje su primenjivali, kao i da se kroz dodatnu podršku iskusnih mentora ohrabre da naučeno primene u svom radu.

Sastanci lokalnih timova

Tokom decembra imali smo sastanke sa predstavnicima škola i drugih institucija iz lokalne zajednice na kojima smo razgovarali o aktivnostima za naredni period, upisu učenika u prvi razred, dok je u sredinama koje su uključene u drugu fazu projekta poseban osvrt stavljen je na analizu stanja, odnosno potencijalnim izazovima i snagama.

Drugi krug radionica sa učeničkim paralmentima

U gradovima koji su uključen u projekat (Požarevac, Šabac, Prokuplje, Vršac, Beograd - Batajnica i Smederevo) sa predstavnicima parlamenata iz svih 19 škola održan je drugi krug radionica. Predstavnici učeničkih parlamenata, zajedno sa svojim nastavnikom/koordinatorom učeničkog parlamenta, pokazali su veliki entuzijazam za razvijanje veština važnih za tu ulogu, ali i prepoznali značaj povezivanja sa predstavnicima parlamenata iz drugih škola.

Mentorske posete nakon obuke „Ni crno ni belo - program za rad sa decom/mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturalnost“

U Šapcu, Prokuplju i Požarevcu u devet osnovnih škola koje su uključene u projekat održane su mentorske posete u cilju primene znanja sa obuke „Ni crno ni belo - program za rad sa decom/mladima, protiv predrasuda, za toleranciju i interkulturalnost“.

Druga interkulturalna razmena u Dečijem selu Pestaloci u Trogenu, Švajcarska

O iskustvu dece u Trogenu bi nam trebalo više vremena i prostora da ispišemo i dočaramo sve što je imalo priliku da doživi 40 dece iz OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Dositej Obradović“ iz Požarevca, OŠ „Laza K. Lazarević“ i OŠ „Nikolaj Velimirović“ iz Šapca i OŠ „Ratko Pavlović Ćićko“, OŠ „9.oktobar“ i OŠ „Nikdoje Stojanović Tatko“ iz Prokuplja. Interktulturana razmena održana je u novembru 2023.godine i trajala je dve nedelje. Deca su putovala sa supervizorom/nastvnikom iz svoje škole koji su bili nezamenljiva podrška deci na ovom putovanju. U dečijem selu imali su zajedničke radionice sa grupama iz Severne Makedonije i Nemačke i razgovarali o toleranciji, nediskriminaciji, upoznavanju i razumevanju sebe i drugih. Obišli su i gradove u blizini, Rajnine vodopade, peli se žičarom na obronke Alpa, uživali na snegu, povremeno i u kućnim poslovima, ali prevashodno sticali neponovljivo životno iskustvo i prijatelje za ceo život.

U Šapcu smo okupili lokalne timove

Okupili smo predstavnike lokalnih timova (predstavnike škola, lokalne samouprave i školske uprave) iz gradova uključenih u projekat - Požarevca, Šapca, Prokuplja, Vršca, Batajnice i Smedereva u cilju razmene iskustva, izazova, naučenih lekcija i primera dobre prakse. Horizontalnoj razmeni prisustvovali su i predstavnici Dečije fondacije Pestaloci iz Beograda i Švajcarske, sa kojima smo obišli fokus školu „Vuk Karadžić“ u Šapcu, prisustvovali mentorskom susretu učeničkih paralemenata koji je bio u toku i razgovarali sa decom i zaposlenima o prethnodnim i budućim aktivnostima na projektu.

Započeli smo program namenjen učeničkim parlamentima

Program osnaživanja učeničkih parlamenata zaživeo je u svim sredinama i svim školama koje su uključene u naš projekat. Program je namenjen predstavnicima učeničkih parlamenata koji prisustvuju radionicama sa svojim nastavnikom/koordinatorom učeničkog parlamenta i odvija se kroz različite radionice koje vodi naša saradnica Tamara Tomašević. Radionice se bave osnaživanjem rada učeničkog parlamenta, boljim razumevenjam svoje uloge, osobina i veština koje je važno posedovati i razvijati kako bi odgovorno zastupali mišljenja vršnjaka, prava deteta, prava na participaciju i razumeli važnost zajednice.

Osiguranje kvaliteta rada u školi

Održana je dvodnevna obuka o osiguranju kvaliteta rada u školi sa direktorima, stručnim saradnicima i nastavnicima iz 19 škola iz Prokuplja, Požarevca, Šapca, Smedereva, Vršca i Batajnice koje su uključene u projekat Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje.
Dvodnevno druženje, razmena i učenje protekli su u pozitivnoj atmosferi i aktivnom učestvovanju zavhaljujući svim učesnicima i iskusnim predavačima.

Početak školske godine je vreme za okupljanje školskih timova i planiranje aktivnosti

Okupili smo školske projektne timove, iz 19 škola iz Požarevca, Šapca, Prokuplja, Vršca, Batajnice i Smedereva, kako bismo razgovarali aktivnostima koje nam predstoje. Planiramo obuke i mentorske sastanke, radionice sa učeničkim parlamentima, razgovarali smo o predstojećim zajedničkim akcijama, kao i odlasku dece na interkulturalnu razmenu u Dečije selo u Trogenu.

Zajedno sa predstavnicima učeničkih parlamenata planiralamo zajedničke akcije

U toku su planiranja zajedničkih aktivnosti dece i nastavnika iz škola koje su uključene u projekat „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“. Sa predstavnicima učeničkih parlamenata u Šapcu, Prokuplju i Požarevcu planirane su buduće zajedničke akcije. Pozitivna atmosfera i mnoštvo kreativnih ideja obeležili su ove susrete.

Održani su sastanci lokalnih timova

U toku maja i juna ove godine održani su susreti sa predstavnicima škola i lokalnih timova iz Požarevaca, Šapca, Prokuplja, Vršca, Smedereva i Beograda (Batajnica). Razgovarali smo o procedurama za prikupljanje podataka i smernicama za prevenciju segregacije u školama.

Završene obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ u tri škole

Tokom maja 2023.godine u osnovnim školama „Jovan Jovanović Zmaj“ u Smederevu, „Boško Palkovljević Pinki“ u Batajnici i „Paja Jovanović“ u Vršcu – uspešno su realizovane obuke Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja.

Period relizacije druge faze projekta: januar 2023 – decembar 2025. godine.

Druga faza projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“

Otpočela je druga faza projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“ koji od 2020. godine sprovodi CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Dečijom fondacijom Pestaloci, uz podršku Ministarstva prosvete. Prva faza projekta realizovana je u tri sredine, Požarevcu, Prokuplju i Šapcu i deset škola u navedenim sredinama. U drugoj fazi projekta nastaviće se sa saradnjom sa sredinama uključenih u prvoj fazi, i obuhvatiće tri nove sredine Smederevo, Vršac i Beograd (Batajnicu) i devet škola u novim sredinama. Projekat kroz partnerstva na nacionalnom i lokalnom nivou nastavlja da pruža integrisanu podršku deci i porodicama, obezbedi razmenu znanja, iskustva, dobre prakse i zagovara važnost socijalne i obrazovne inkluzije posebno dece iz osetljivih društvenih grupa.
Period relizacije druge faze projekta: januar 2023 – decembar 2025. godine.

Zajedničke akcije učenika, nastvanika i roditelja iz deset škola koje učestvuju u projektu

U prethodne dve godine imali smo puno zajedničkih akcija u okviru kojih smo se povezali, družili, učili i dobro se zabavili zajedno.
Delić atmosfere možete pogledati na linku.

Obeležili smo kraj prve faze projekta

Završna konferencija prve faze projekta Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje održana je 15. decembra 2022. godine u Beogradu.
Imali smo zadovoljstvo da proslavimo rezultate, razmenimo iskustva, povežemo se i družimo sa predstavnicima škola i lokalnih timova iz Požarevca, Šapca i Prokuplja i drugim saradnicima i partnerima. Posebno nam je značajno što smo imali priliku da čujemo ideje i predloge 26-oro dece iz 10 škola uključenih u projekat koja su učestvovala na konferenciji.
Pripremili smo i dva filma, o rezultatima projekta i interkulturalnoj razmeni koje možete pogledati na sledećim linkovima: https://youtu.be/YXfuuwXDncY i https://youtu.be/wyWtuc4-hcs

Druga horizontalna razmena

Predstavnici škola i lokalnih timova Požarevca, Šapca i Prokuplja su imali priliku 15. novembra da predstave rezultate, razmene iskustva, ideje i planove za naredni ciklus projekta.
Pored timova, i 40- dece iz tri škole koja su učestvovale u interkulturalnoj razmeni u Dečijem selu Pestaloci u Trogenu se okupilo kako bi podelili svoja iskustva u realizaciji planiranih akcija.
Svi smo uživali u zajedničkom druženju i razmeni.

Započeli smo interkulturalnu razmenu u Dečjem selu u Trogenu

Tokom naredne dve nedelje učenici/ce i nastavnici/ce iz osnovnih škola „Vuk Karadžić“ iz Šapca,„Milić Rakić Mirko“ iz Prokuplja i „Sveti Sava“ iz Požarevca borave u Dečjem selu u Trogenu, uŠvajcarskoj.
Program interkulturalne razmene obuhvata radionice, kulturne i sportske aktivnosti, kreiranje radio-emisije, pripremu hrane, održavanje higijene u kući u kojoj učenici/ce i nastavnici/ce borave i druge aktivnosti kroz koje stiču životne veštine i veštine intekulturalne komunikacije.
Program se realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“. Ukupno 40 učenika/ca i 6 nastavnika/ca učestvuje u programu razmene, uz podršku članice CIP Centar tima. U programu učestvuju učenici/ce i nastavnici/ce iz Moldavije.

Horizontalna razmena i učenje

Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Požarevca je 17.6.2022. bila domaćin susreta i horizontalne razmene svih deset škola uključenih u projekat. Razmenjivali smo iskustva, primere dobre prakse, bolje smo se povezali i uspostavili saradnju, učili zajedno i družili se.

Lokalni akcioni plan u Prokuplju

26, maja 2022. godine je održan sastanak Lokalnog tima u Prokuplju na kom je predstavljen finalni Lokalni akcioni plan za obezbeđivanje pravednog i kvalitetnog obrazovanja dece na teritoriji grada Prokuplja.

Ponosni smo na naš zajednički rad i saradnju u razvijanju akcionog plana.

Unapređivanje kvaliteta nastave kroz samovrednovanje

27. maja 2022. godine realizovali smo obuku Unapređivanje kvaliteta nastave kroz samovrednovanje u Beogradu sa predstavnicima osnovnih škola „Milić Rakić Mirko“ iz Prokuplja, „Sveti Sava“ iz Požarevca i „Vuk Karadžić“ iz Šapca.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa instrumentima za samovrednovanje oblasti kvaliteta Nastava i učenje, međusobno sarađuju i razmenjuju iskustva.

Zajedno smo učili i razmenjivali iskustva

Predstavnici lokalnih projektnih timova iz Šapca, Požarevca i Prokuplja su 13. maja 2022. u Šapcu učestvovali u horizontalnoj razmeni. Naš domaćin, Tim iz Šapca je prikazao dokumenta koja su razvili kako bi podržali pravedan upis učenika u škole. Družili smo se, razmenjivali i diskutovali o uspesima, izazovima i mogućim rešenjima.

Klub za roditelje u OŠ „Vuk Karadžić“ Šabac

U osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Šapcu u okviru Kluba za roditelje uspešno se realizuju radionice sa roditeljima čija deca pohađaju prvi i peti razred. Radionice su deo programa za roditelje „Školovanjem za bolju budućnost“ koji je razvijen u okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“.

Ukoliko želite da saznate više, pratite fejsbuk stranicu škole: https://www.facebook.com/osvukkaradzicsabac

Razmenjivali smo i učili zajedno kako da čitanjem i pisanjem podstaknemo kritičko mišljenje dece

Kroz mentorske susrete krajem marta, učesnici obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ iz svi deset škola uključenih u projekat, imali su priliku da razgovaraju i razmene iskustva o primeni tehnika za podsticanje kritičkog mišljenja u praksi. Predstavljeni su primeri i ideje sa različitih časova, a deo njih i atmosfere možete videti na fotografijama.

Planiramo dalje razvijanje projekta

28. marta 2022. godine u Beogradu smo organizovali radionicu posvećenu sagledavanju ključnih rezultata i izazova u dosadašnjoj realizaciji projekta, i započeli smo planiranje nove faze.

Učestvovali su direktori i koordinatori školskih projektnih timova iz 9 osnovnih škola iz Šapca, Prokuplja i Požarevca, članovi Lokalnih timova, Konsultativnog tela i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Uživali smo u zajedničkom radu, razmeni i druženju!

Okrugli stolovi u Požarevcu, Šapcu i Prokuplju

Tokom decembra 2021. godine realizovali smo tri okrugla stola, u Požarevcu, Šapcu i Prokuplju. Predstavljeni su rezultati projekta i diskutovano je o lokalnim akcionim planovima za pravedno i kvalitetno obrazovanje. Učestvovali su predstavnici škola, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i drugi saradnici i partneri na projektu.

Realizovali smo još dve obuke „Podrška razvoju socijalno - emocionalnih kompetencija dece“

U okviru Projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje" krajem novembra 2021. godine realizovali smo još dve obuke Podrška razvoju socijalno - emocionalnih kompetencija dece u osnovnim školama „Sveti Sava“ iz Požarevca i „Vuk Karadžić“ iz Šapca.

Sastanak Konsultativnog tela

U okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje" 14. decembra organizovali smo sastanak sa Konsultativnim telom projekta u Beogradu. Imali smo priliku da predstavimo rezultate projekta i naredne korake. Na sastanku su učestvovali i predstavnici lokalnih samouprava Šapca, Prokuplja i Požarevca i predstavnici osnovnih škola „Milić Rakić Mirko“, „Sveti Sava“, „Vuk Karadžić“.

Nastavili smo sa realizacijom panel diskusija za roditelje

Nastavili smo sa realizacijom panel diskusija za roditelje u Požarevcu, Šapcu i Prokuplju. Bavili smo se temama prepoznavanja i postupanja u situacijama diskriminacije.

Panel diskusije za roditelje

Pokrenuli smo ciklus panela za roditelje iz naših projektnih škola. Prvi panel pod nazivom "I različiti i jednaki" realizovan je 9. novembra 2021. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac.

Pokrenuta je tema o pravu na kvalitetno obrazovanje za svako dete i različitim mehanizmima i merama za podršku njihovom uključivanju.

Sastanak Radne grupe koja se bavi kreiranjem Vodiča za sprečavanje segregacije i preduzimanje mera za desegregaciju u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

10. novembra održan je sastanak Radne grupe koja se bavi kreiranjem Vodiča za sprečavanje segregacije i preduzimanje mera za desegregaciju u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Diskutovali smo o najčešćim dilemama i izazovima, ali i mogućim rešenjima i primerima iz prakse.

Započeli smo sa realizacijom obuka „Podrška razvoju socijalno - emocionalnih kompetencija dece“

U okviru Projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje", 3. i 4. novembra 2021.godine realizovali smo prvu obuku pod nazivom Podrška razvoju socijalno - emocionalnih kompetencija dece u OŠ “Milić Rakić Mirko” iz Prokuplja. Zajedničkom učenju, radu i druženju pridružili su se i timovi partnerskih škola - OŠ „9. oktobar”, OŠ „Nikodije Stojanović Tatko” i OŠ „Ratko Pavlović Ćićko”.
 

I dalje uživamo u zajedničkim aktivnostima

Tokom protekle nedelje učenici, roditelji i zaposleni u projektnim školama uživali su u sportskim i umetničkim aktivnostima. Prenosimo vam delić atmosfere iz Prokuplja.

Za više informacija pratite našu Fejsbuk stranicu!

Nastavljamo sa zajedničkim aktivnostima

I ovaj vikend smo proveli družeći se i uživajući u zajedničkim aktivnostima. Škole iz Požarevca su učestvovale u likovnoj koloniji, dok su škole iz Šapca imale radionice na temu brige o životinjama i zajedničku izložbu kućnih ljubimaca.

Za više informacija pratite našu Fejsbuk stranicu!

Zajedničke aktivnosti dece i nastavnika iz osnovnih škola u Šapcu, Prokuplju i Požarevcu

U toku su zajedničke aktivnosti dece i nastavnika iz 10 osnovnih škola uključenih u projekat „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“ u Šapcu, Prokuplju i Požarevcu.

Zajedničke aktivnosti su izabrane prema interesovanjima dece a uključuju sportske aktivnosti (košarka, odbojka, fudbal, orijentiring), društvene igre („Igrom kroz izazove“), likovne aktivnosti, radionice o pravljenju filma, brizi o životinjama, itd. Deca i nastavnici iz različitih škola imaju priliku da se druže, igraju i uče zajedno.

Za više informacija pratite našu Fejsbuk stranicu!

Završene su još tri obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja"

25. i 26. septembra smo završili planirane obuke „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“  sa tri grupe u osnovnim školama „Nikolaj Velimirović“ i „Laza K. Lazarević“ iz Šapca i „Sveti Sava“, „Dositej Obradović“ i „Vuk Karadžić“ iz Požarevca
 

Nastavak realizacija obuka „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja"

Nastavljamo sa realizacijom obuka „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja" koje se realizuju u okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“.

18. i 19. septembra održana je obuka u dve grupe sa kolegama i koleginicama zaposlenim u osnovnim školama u Prokuplju koje su uključene u projekat:

„Milić Rakić Mirko”, „Ratko Pavlović Ćićko”, „9. oktobar” i „Nikodije Stojanović Tatko”.

Obuka „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“

U okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“ počela je realizacija obuka „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“.

Prva obuka održana je u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Šapcu 11. i 12. septembra 2021.

Fotografije preuzete sa: https://www.facebook.com/osvukkaradzicsabac/posts/1025981268152657