CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju je udruženje koje više od dvadeset godina doprinosi unapređenju uslova za ostvarivanje dobrobiti, prava i učenje dece i mladih u Srbiji. 

Uvodimo savremena teorijska saznanja i inspirativne prakse u obrazovne politike i prakse, programe za decu i porodicu i raznovrsne forme edukacija.

više informacija

 

Image